Lapuan Kipupiste - OMT Fysioterapia

Palvelut

Tällä sivulla esitellään joitakin Lapuan Kipupisteessä tarjottavista palveluista. Hoitokeinojen esittelyjen yhteyteen on liitetty myös linkkejä ulkopuolisille sivuille, joilta voit löytää lisäinformaatiota. Hoitokeinoihin liittyvissä kysymyksissä kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä suoraan Lapuan Kipupisteeseen.

OMT – Ortopedinen Manuaalin Terapia

OMT-fysioterapeutit Henna Hakomäki,  Jarmo Juvonen, Juha-Matti Marttila 

Ortopedinen Manuaalinen Terapia on fysioterapian erikoisala, joka tarkoittaa erikoistumista tuki- ja liikuntaongelmien tutkimiseen ja hoitamiseen. OMT:ssa keskitytään fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen, terapiaan ja toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn. OMT ei ole mikään erillinen hoitomenetelmä.

OMT- fysioterapiassa käsittelymenetelmien valintaperusteena on asiakkaan huolellinen ja monipuolinen tutkiminen sekä lääkäriltä tullut informaatio. Asiakkaan fyysiseen toimintakykyyn vaikutetaan mm. nivelen spesifillä mobilisoinnilla, manipuloinnilla, pehmytkudoskäsittelyillä sekä terapeuttisella harjoittelulla. OMT sisältää myös ohjauksen omatoimiseen harjoitteluun ja ongelmien uusiutumisen ehkäisyyn.

OMT:ssa käytetään fysikaalisten hoitojen lisäksi manuaalisia käsittelyjä ja aktiivisia harjoitteita nivelen / nivelten liikkuvuuden lisäämiseksi. Jos liikkuvuus nivelissä on liiallinen tai hallitsematon, fysioterapiassa käytetään erilaisia tukia (esim. teippaukset, tukikaulurit, tukivyöt) sekä harjoituksia kehittämään lihasten hallintaa ja lihastukea. Myös hermoärsytystä voidaan rauhoittaa ja nopeuttaa paranemista erilaisin käsittelyin sekä harjoittein.

Hoito perustuu aina ongelmien syiden selvittämiseen lääkärin lähetteen ja fysioterapeuttisen alkututkimuksen avulla.  Ongelmien syihin kohdistetulla hoidolla voidaan saavuttaa mahdollisimman hyvä hoitotulos mahdollisimman nopeasti. OMT- fysioterapeutti toimii kiinteässä yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. Olemme myös liittyneet potilastiedoston arkistoon, KanTaan, mikä mahdollistaa informaation kulun lähes reaaliajassa.

Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä. OMT-fysioterapeutti ylläpitää ammattitaitoaan jatkuvan täydennyskoulutuksen avulla, säilyttääkseen OMT-asiantuntijuusnimikkeen

Lisätietoa: www.omt.org

Podiatrinen fysioterapia

Podiatrisella fysioterapialla tarkoitetaan alaraajaongelmiin erikoistunutta fysioterapian osa-aluetta osana muuta tuki- ja liikuntaelinten hoitoa ja kuntoutusta. Pofy-koulutuksen käyneet fysioterapeutit ovat erikoistuneet alaraajojen nivelliikkuvuuden, toiminnan ja liikkumisen tutkimiseen ja hoitoon. Fysioterapian tueksi asiakkaalle voidaan valmistaa yksilöllinen tukipohjallinen korjaamaan jalkaterän virheasentoja ja ohjaamaan kuormituksen jakautumista. 

Tukipohjallinen ei ole ensisijainen hoitovaihtoehto, vaan tuki- ja liikuntaelimistön kunnosta huolehtiminen kokonaisuudessaan. Nivelliikkuvuuksien, lihasvoiman ja –kestävyyden sekä lihastasapainon huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi. Jalkinevalinnoilla voidaan hoitaa myös monia alaraajaongelmia.

LYMFATERAPIA

Lymfaterapian päätarkoituksena on elvyttää kehon imunestekiertoa, eli lymfakiertoa. Se on olennainen osa turvotusten hoitoa. Lymfaterapia on turvallista ja kivutonta; sitä voidaan käyttää koko kehoon tai vain johonkin tiettyyn kehon osaan. Lymfaterapiassa kudosturvotusta ohjataan tarkoituksenmukaisella, kevyellä käsittelyllä kohti imusolmukkeita, joissa neste puhdistuu ennen kulkeutumista takaisin verenkiertoon. 

Lymfaterapian käyttökohteet:

 • Syöpähoitojen ja erilaisten leikkausten (kirurgiset ja ortopediset leikkaukset) jälkihoito
 • Reumasairaudet, nivelrikko
 • Vammojen kuten esim. revähdysten, nyrjähdysten, verenpurkaumien, murtumien ja myös palovammojen jälkihoito
 • Säärihaavojen hoito, laskimoverenkiertohäiriöstä johtuva turvotus, toiminnallisista verenkierto- ja imunestekiertohäiriöstä johtuva turvotus (esim. TOS-oireisto, suonikohjut)
 • Lihasjännitykset ja lihasten rasitusvaivat sekä jännitystilat esim. penikkatauti, tenniskyynärpää, niska-hartiaseudun kipu ja kireys, migreeni
 • Raskauden aikainen turvotus
 • Hermoärsytys ja neurologiset sairaudet
 • Kivun hoito

Lymfaterapiaa ei käytetä akuuteissa tulehdustiloissa, hoitamattomaan syöpään, tuoreeseen laskimotukokseen eikä kardiaaliödeemaan.

Turvotus heikentää kudosten normaalia aineenvaihduntaa aiheuttaen kuona-aineiden kerääntymisen kudoksiin, siten kudosten kipeytymisen sekä hidastaen normaalia paranemista. Turvotus myös lisää infektioriskiä, sillä iholla olevien puolustusmekanismiin kuuluvien solujen toiminta häiriintyy. Turvotus aiheuttaa kipua, mikä estää liikeharjoittelua vähentäen nivelliikkuvuutta ja inaktivoi lihasta johtaen lihasvoiman menetykseen ja lihaspumppumekansimin heikentymiseen. Turvotus voi olla merkittävä hidaste vaivan paranemiselle. Lymfaterapia yhdistettynä muuhun fysioterapiaan on hyvä hoitokokonaisuus, kun halutaan poistaa oireita sekä oireiden aiheuttajia.

Hoitokeinot / fysioterapiapalvelut

 • Fysioterapeuttinen tutkimus ja hoitosuunnitelman laadinta
 • Lymfaterapia
 • Pehmytkudoskäsittelyt
 • Fascial manipulation, stecco -method
 • Liike- ja liikuntahoidot / yksilöllinen terapeuttinen harjoittelu
 • Nivel- ja nikamakäsittelyt (nivelmobilisointi, manipulointi)
 • Manuaaliset vetohoidot
 • Fyysisen kunnon testaukset ja yksilöllisten harjoiteohjelmien laadinta
 • Pinta- ja syvälämpöhoidot, kylmähoidot sekä sähkökipuhoidot
 • Neuraalikudoksen (hermokudoksen) mobilisointi
 • Huimauspotilaan fysioterapia / Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito
 • Purentatoimintahäiriöiden fysioterapia
 • Urheilufysioterapia, 
 • Tuet ja teippaus, myös kinesioteippaus
 • Alaraaja-analyysit, pohjallistarpeen arviointi ja alaraajaongelmien fysioterapia
 • Ravintovalmennus ja PhysioTraining (fysioterapeutista Personal traineriksi)
 • Lisäksi palveluihimme kuuluu kouluttaminen (alan opiskelijat, luennointi/koulutukset)